Poslanie

Uvedomujeme si, že kvalita verejných služieb je priamo závislá od schopnosti inštitúcií tvoriť, implementovať a financovať verejné politiky na základe poznatkov. Sme partnerom pre široké spektrum inštitúcií z verejného sektora, ktoré majú záujem aktívne využívať objektívne informácie pri prijímaní strategických rozhodnutí v súlade s konceptom verejných politík založených na poznatkoch. Ten predstavuje novú paradigmu vo fungovaní verejného sektora a orientácii verejných služieb. Poskytujeme odbornú spoluprácu pri systematickom zvyšovaní kvality a efektívnosti subjektov verejnej správy.

Naše služby

 

Budovanie systémov pre využívaniepoznatkov

 

Formulovanie strategických cieľova priorít

 

Diagnostické monitorovaniea riadenie rizík

 

Zvyšovanie výkonnosti a riadenie kvality

 

Analýzy, hodnoteniea výskum

 

Komunikácia a odborná spolupráca

 

Strategické riadeniefondov EÚ

 

Európska územná spolupráca

 

Riadenie verejných financií

Skúsenosti

Naše služby využívajú medzinárodné inštitúcie (Európska komisia, Európsky parlament, Výbor regiónov, Európska investičná banka, UNDP) a široké spektrum národných a regionálnych inštitúcií Slovensku. Od svojho založenia sa spoločnosť Consulting Associates, s.r.o. a jej experti spolupracovali na realizácii projektov v Rakúsku, Poľsku, Českej republike, Rumunsku, Bulharsku, Moldavsku a Kosove.

Viac ako 15

Rokov poskytujeme služby pre národné a medzinárodné inštitúcie

Viac ako 150

Projektov realizovaných na Slovensku a v zahraničí

Viac ako 50

Strategických dokumentov, štúdií a hodnotení

Sieť 30

Odborníkov zo Slovenska a zahraničia

Spolupráca

Sme otvorení spolupráci na projektoch zameraných na posilnenie verejných politík a zvyšovanie efektívnosti verejnej správy. Na realizáciu projektov hľadáme spolupracovníkov špecializujúcich sa na oblasť verejnej správy, ekonómie, sociálnych vied a štatistiky.